Home » SZKOŁA » Stołówka

Stołówka

Uczniowie naszego liceum mają możliwość korzystania z obiadów w stołówce sąsiedniego gimnazjum.

Koszt obiadu w roku szkolnym 2016/2017:

Abonament      8,- zł
Jednorazowo    10,- zł

Opłaty za obiady proszę wnosić przelewem na konto:

25109025900000000123287808

podając w tytule imię i nazwisko. klasę dziecka oraz miesiąc lub w stołówce szkolnej.

Opłaty należy uregulować do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Rodzice, których dzieci korzystają z OPS-u proszeni są o dostarczenie decyzji.

W przypadku nieobecności ucznia należy odwołać posiłek telefonicznie 502 542 145 do godziny 9-tej.

Informacja o kartach abonamentowych

UWAGA! Uczniowie naszego liceum korzystają ze stołówki po siódmej lekcji, która według nowego rozkładu dzwonków kończy się o 14.30.

2016 Copyright Statmedi