Home » SZKOŁA » Rada Rodziców

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Przewodnicząca – Rossi Szamotulska
Wiceprzewodniczący – Piotr Stefaniak
Członek-Sekretarz – Katarzyna Koszałka
Członek-Skarbnik – Artur Kordowski

Składka na Radę Rodziców

W roku szkolnym 2016/2017 składka na Radę Rodziców wynosi
25 zł/mc (250 zł składka roczna).

 

Numer konta bankowego Rady Rodziców:

20  1020  1156  0000  7902  0007  4781
PKO BP S.A. XV O/Warszawa
Rada Rodziców przy XVIII LO im. Jana Zamoyskiego

 

Uwaga: na przelewie proszę podać klasę!

2016 Copyright Statmedi