Home » Aktualności » „Stawajcie się lepsi nie od poprzedników, ale od samych siebie”

„Stawajcie się lepsi nie od poprzedników, ale od samych siebie”

Po długich, bo zahaczających aż o wrzesień wakacjach, powitaliśmy nowy rok szkolny. Najpierw jako społeczność Liceum Zamoyskiego mieliśmy możliwość wzięcia udziału w Mszy w kościele Świętego Krzyża, gdzie modliliśmy się o łaski na nadchodzący czas wytężonej pracy i o prawdziwą, życiową mądrość. Ksiądz Marcin, jeden z naszych katechetów, zachęcił wszystkich, by dobrze gospodarowali czasem, a także uczyli się rozróżniać rzeczy najważniejsze od tych mniej istotnych.

W szkole Zamoyszczacy z klas drugich i trzecich udali się bezpośrednio do sal, na spotkania ze swymi wychowawcami. Uczniowie klas pierwszych, zaciekawieni, a może i nieco przestraszeni, podążyli natomiast do auli, gdzie zostali serdecznie powitani przed panią Dyrektor, a także przez pana Burmistrza Dzielnicy Śródmieście, pana Wojciecha Matyjasiaka, przedstawiciela Stowarzyszenia Wychowanków, pana Juliana Pyza oraz starszego kolegę Oskara Pietrzyka. „Witam w murach szkoły przyjaznej tym, którzy chcą pracować, chcą się doskonalić, twórczo błądzić, podawać innym rękę, a nie podstawiać nogę” – mówiła pani dyrektor, Edyta Ołdakowska-Dębek. „W murach szkoły pomocnej tym, którzy chcą na błędach się uczyć, chcą trudności pokonywać, nie omijać, chcą przezwyciężać słabości, a nie udawać, że ich nie mają, chcą prawdy, dobra i piękna, w których sens rozumnego życia (…) Witam obywateli Rzeczypospolitej, która taka będzie, jakie ich chowanie, wychowywanie, edukowanie. Witam w szkole z misją i wizją – w miejscu, w którym od każdego z nas zaczyna się lepszy świat.”

Oby ten rok był dobry dla nas wszystkich, byśmy w czerwcu 2018 roku z poczuciem sumiennie wypełnionych obowiązków, pełni satysfakcji, mogli rozpocząć kolejne piękne wakacje!

 

2016 Copyright Statmedi